MUDr. Jan Stejskal, Ph.D.

Multiscan s.r.o. Pardubice, OKRO; Jihlava a Hradec Králové a Jaroměř ( Pardubice)

E-mail: stejskal@multiscan.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta