Střevní polypózní syndromy a dědičnost kolorektálního karcinomu

flag

Klin Onkol 1998; 11(4): 107-111.

Souhrn:  Kolorektální karcinom je nejčastější malignitou trávicího traktu. Tento krátký přehled předkládá charakteristiku těch jedinců a rodin, v jejichž dispozici ke kolorektálnímu karcinomu hraje velkou roli dědičná komponenta. Součásti je i návrh na sledování těchto jedinců Přehled zahrnuje:


I. Dědičný nepolypózní kolorektálni karcinom

II. Syndromy s preexistující polypózou - Familiární adenomatózni polypóza, Gardnerův syndrom, Turcotův syndrom, Oldfieldův syndrom, onemocnění podle Carroli

III Syndromy a preexistujícími hamartomy - Juvenilní polypózy, syndrom Peutzův-Jeghersenův, syndrom Conkhite Canada. Ruval-caba-Myhre-Smithův syndrom, Cowdenův syndrom.

Cílem je upozornit na praktický dopad této problematiky. Znalost syndromů může přispět ke včasné diagnóze a mnohdy i záchraně života. Zřizujeme registr rodin s vysokým rizikem nádorů.