Archiv: 15. 8. 1998, ročník: 11, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 7 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1998; 11(4): 101-106.
Klíčová slova: amfoterin B, mykotické infekce, nefrotoxicita
Autoři: Mayer Jiří, Doubek Michael
Klin Onkol 1998; 11(4): 107-111.
Klíčová slova: dědičnost, nádory tlustého střeva, polyp
Autoři: Šachlová Milana, Foretová Lenka

Původní práce

Klin Onkol 1998; 11(4): 112-115.
Klíčová slova: Primární lymfom centrální nervové soustavy. PCNSU radioterapie, chemoterapie, relaps
Autoři: Pánková Jindřiška, Benešová E., Klener Pavel, Benešová Kateřina, Bauer Jan, Seidl Z., Zeman D., Adam Pavel, Syrůček Martin, Campr Vít, Cieslar Petr, Hořejš Josef
Klin Onkol 1998; 11(4): 116-119.
Klíčová slova: rabdomyosarkom, sarkom měkkých tkání, chemoterapie, léčba
Autoři: Pecková M., Kavan Petr, Koutecký Josef, Gajdoš Petr
Klin Onkol 1998; 11(4): 120-122.
Klíčová slova: kolorektálni karcinom - předoperačni hypoxiradioterapie - akcelerovaná frakcionace dávky - léčebné výsledky
Autoři: Tačev T., Skřička Tomáš, Žaloudík Jan, Pačovský Zdeněk
Klin Onkol 1998; 11(4): 123-126.
Klíčová slova: kolorektální karcinom - předoperační hypoxiradioterapie
Autoři: Tačev T., Skřička Tomáš, Žaloudík Jan, Pačovský Zdeněk

Sdělení

Klin Onkol 1998; 11(4): 127-130.
Klíčová slova: Non Hodgkinský maligní lymfom, mediastinum, počítačová tomografie, galliová scintigrafie, nukleární magnetická rezonance.
Autoři: Slabý J., Trněný Marek, Benešová E., Kupka K., Hořejš Josef, Seidl Z., Klener Pavel