Děkan lékařské fakulty MU v Brně, vypisuje konkurs na 2 stipendijní místa

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 55.

Děkan Lékařské fakulty MU v Brně vypisuje 2 stipendijní místa pro postgraduální studium v nově akreditovaném oboru ONKOLOGIE
Požadované předpoklady: VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, zájem a schopnost samostatné vědecké práce.
Informace: doc. MUDr. Z. Adam, CSc. – II. interní klinika-hematologická FN Bohunice.
Příhlášky na děkanátě LF MU Joštova 10, vědeckovýzkumné oddělení.

Plný text v PDF