Některé méně obvyklé formy plazmocytomu

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 66-69.

Souhrn: Plazmocytom patří k relativně častým hematoonkologickým onemocněním. Jeho výskyt má v průběhu let stoupající tendenci. Existuje celá řada méně typických, vzácnějších variant choroby s odlišným klinickým průběhem a někdy i prognózou. I s nimi je při diagnostice a léčbě nutno počítat, což chceme demonstrovat na 6 kazuistikách (2x uzlinová a 2x kožní manifestace plazmocytomu, 1x IgM plazmocytom s osteolýzou, 1x IgD plazmocytom).

Plný text v PDF