Chemoprevence nádorových onemocnění

flag

Klin Onkol 1999; 12(3): 78-81.

Souhrn: Chemoprevence znamená použití farmakologických nebo přirozených látek k inhibici kancerogenního procesu. Pokroky ve znalostech molekulárních mechanismů kancerogeneze umožnily syntézu nových látek, které mohou inhibovat rozvoj nádoru selektivním účinkem na molekulární úrovni, zejména účinkem na retinoidní jaderné receptory, modulací estrogenních receptorů, potlačením exprese COX-2 (cyklo- oxygenázy-2), inaktivací volných radikálů, a dalšími mechanismy. Je podán přehled možností preventivních režimů, využívajících těchto nových poznatků.

Plný text v PDF