Archiv: 15. 6. 1999, ročník: 12, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Informace

Klin Onkol 1999; 12(3): 0.
Klin Onkol 1999; 12(3): 96.
Autoři: Klener Pavel
Klin Onkol 1999; 12(3): 109.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H., M. M.
Klin Onkol 1999; 12(3): 110-111.
Autoři: Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav, Dušek Ladislav
Klin Onkol 1999; 12(3): 111.
Autoři: Geryk Edvard

Přehled

Klin Onkol 1999; 12(3): 73-77.
Klíčová slova: telomery, telomeráza, immortalita, lidské benigní a maligní nádory
Autoři: Šimíčková Marta, Černoch Miroslav
Klin Onkol 1999; 12(3): 78-81.
Autoři: Klener Pavel
Klin Onkol 1999; 12(3): 82-90.
Klíčová slova: akutní myeloidní leukémie, transplantace kostní dřeně
Autoři: Mayer Jiří
Klin Onkol 1999; 12(3): 91-96.
Klíčová slova: mobilizace kmenových buněk krvetvorby - remobilizace kmenových buněk krvetvorby - autologní transplantace kmenových buněk krvetvorby - cytokiny - vysoké dávky chemoterapie - granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF)
Autoři: Cetkovský Petr

Původní práce

Klin Onkol 1999; 12(3): 97-100.
Klíčová slova: mobilizace kmenových buněk krvetvorby - zhoubné nádory varlat - autologní transplantace kmenových buněk krvetvorby - vysoké dávky chemoterapie - granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) - cis-platina
Autoři: Cetkovský Petr, Schűtzová Miroslava, Jindra Pavel, Šopek P., Pittrová Helena, Vozobulová Věra, Švojgrová Mája, Navrátilová Jana, Lysák Daniel, Vokurka Samuel, Fišer J., Černá Kateřina, Karas Michal, Koza (1954 - 2012) Vladimír
Klin Onkol 1999; 12(3): 101-104.
Klíčová slova: akutní myeloidní leukémie, idarubicin, etoposid, cytosinarabinosid
Autoři: Mayer Jiří, Žáčková Daniela, Krahulová M., Vášová Ingrid, Tomíška Miroslav, Král Zdeněk, Krahulcová E., Kořístek Zdeněk, Krejčí Marta, Klabusay Martin, Doubek Michael

Kazuistika

Klin Onkol 1999; 12(3): 105-106.
Klíčová slova: Meckelov divertikul, leiomyosarkóm, krvácanie do tráviaceho traktu/ Meckelův divertikl, leiomyosarkom, krvácení do trávicího traktu
Autoři: Drobčo J.

Sdělení

Klin Onkol 1999; 12(3): 107-108.
Klíčová slova: karcinom prsu, kožní metastázy, miltefosin, topická terapie, paliace
Autoři: Němec Jaroslav

Onkologická společnost

Klin Onkol 1999; 12(3): 112.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP