Otevřený dopis členům České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 1999; 12(3): 96.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
výbor ČOS se na Vás obrací s následující prosbou. Mnozí z Vás se nepochybně ve své praxi setkali s případy nemocných, kteří se do Vaší péče dostali ve stadiu značně pokročilého onemocnění proto, že se po stanovení diagnózy podrobili léčení různými neprověřenými a neúčinnými metodami. Zejména přibývá případů léčených Iscadorem nebo Irisapem (ačkoliv ani jeden z těchto přípravků není v ČR registrován a jeho podávání je proto nelegální). Tuto léčbu bohužel v některých případech doporučují i lékaři. Protože chceme dalšímu poškozování onkologických nemocných zabránit, žádáme Vás, pokud jste se ve své onkologické praxi s podobným případem setkali, abyste nám poskytli přesnější informaci, tj. jméno lékaře a zdravotnického zařízení, které tuto léčbu indikovalo, iniciály, rok narození a diagnózu nemocného, trvání zbytečné prodlevy od nasazení alternativní léčby do zahájení konvenční léčby. Zároveň Vás žádáme, abyste připravili dokumentaci o takto poškozeném pacientovi pro šetření Revizní a etické komise České lékařské komory. Zprávu zašlete co nejdříve na adresu vědeckého sekretáře (doc. L. Petruželka, Onkologická klinika VFN, 128 08 Praha 2, U nemocnice 2).
Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci
Jménem výboru ČOS, prof. MUDr. P. KLener, DrSc., v. r.

Plný text v PDF