Význam stanovení aktivity telomerázy v onkologii

flag

Klin Onkol 1999; 12(3): 73-77.

Souhrn: Stárnutí somatických buněk, které se projevuje jejich neschopností neomezeně se dělit, je řízeno procesem postupného zkracování konců chromozomů, které se nazývají telomery. Zárodečné a nádorové buňky však mají mechanismus, jak působit proti tomuto replikačnímu stárnutí: účinkem ribonukleoproteinového enzymu telomerázy je možno zkracování telomer zabránit. V práci jsou shrnuty poznatky o procesu neúplné replikace 3’-konce matricového DNA řetězce v somatických buňkách, o mechanismu působení telomerázy a její roli v procesu nádorové biologie.

Plný text v PDF