Postavení chirurgie ve stagingu a terapii pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

flag

Klin Onkol 1999; 12(5): 145-152.

Souhrn:Většina nově diagnostikovaných onemocnění nemalobuněčnou plicní rakovinou se nachází v pokročilém stadiu (III,IV).

Prognóza pacientů, stižených uvedeným onemocněním, se poněkud zlepšila v důsledku zavedení nových léčebných postupů. Zmíněné postupy zahrnují aplikaci nových protinádorových léčiv v případné kombinaci s radioterapií a chirurgickou plicní resekcí.

V našem článku se snažíme podat přehled soudobé léčby pokročilé nemalobuněčné plicní rakoviny obsahující chirurgickou resekci. Chirurgický zákrok nejčastěji následuje po předchozí indukční (neoadjuvantní) chemoterapii. Přesné určení stadia onemocnění (staging) je klíčem ke správnému léčebnému postupu, ale i k objektivnímu hodnocení výsledků terapie, jejíž efektivita ještě není prověřena velkými randomizovanými studiemi. Invazivní bioptické metody jsou v současnosti v klasifikaci pokročilého nádorového onemocnění nenahraditelné. Terapii pokročilé plicní rakoviny je třeba aplikovat v rámci klinických studií.

Plný text v PDF