Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, II.chirurgická klinika (Pekařská 53, 656 91 Brno)

E-mail: ivan.capov@fnusa.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta