Úloha chemoterapie a radioterapie v komplexní léčbě embryonálních nádorů centrálního nervového systému dětského věku

flag

Klin Onkol 2000; 13(1): 1-6.

Souhrn: Zhoubné nádory mozku tvoří 20% z celkového počtu dětských nádorů, což v České republice představuje každoročně 40 - 50 nově diagnostikovaných nádorů. Z tohoto počtu je 20 - 30 % embryonálních nádorů. Po provedení zobrazovacích vyšetření je u těchto nádorů chirurgický výkon základním diagnostickým nebo léčebným postupem. Následná léčebná taktika - radiační léčba, chemoterapie s eventuálním využitím transplantace kostní dřeně nebo „second - look“ operace musí být určena multidisciplinárním týmem krátce po histologickém potvrzení diagnózy. V následujícím článku diskutujeme postavení radioterapie a chemoterapie v komplexní léčbě embryonálních a germinálních nádorů CNS dětského věku.

Plný text v PDF