Archiv: 15. 2. 2000, ročník: 13, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2000; 13(1): 1-6.
Klíčová slova: dětské mozkové nádory, embryonální nádory, meduloblastom, pinealoblastom, ependymoblastom, PNET, chemoterapie, radioterapie
Autoři: Novotný Jan, Cháňová Markéta, Koutecký Josef
Klin Onkol 2000; 13(1): 7-12.
Klíčová slova: chronická lymfatická leukémie, non-Hodgkinův lymfom, plasmocytom, zhoubné nádory
Autoři: Churý Z., Kleinová Jana, Široký P., Hejlová N.
Klin Onkol 2000; 13(1): 13-16.
Klíčová slova: p21/WAF1/CIP1, p53, pRb, buněčný cyklus, cyklin-dependentní kinázy (CDKs), inhibitory cyklin-dependentních kináz (CKIs)
Autoři: Pospíšilová Šárka, Vojtěšek Bořivoj

Informace

Klin Onkol 2000; 13(1): 12.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2000; 13(1): 26.
Autoři: Žaloudík Jan

Původní práce

Klin Onkol 2000; 13(1): 17-21.
Klíčová slova: alogenní transplantace kostní dřeně; antibakteriální profylaxe; fluorochinolony; trimethoprim/sulfametoxazol; infekční komplikace; sepse
Autoři: Cetkovský Petr, Škopek P., Jindra Pavel
Klin Onkol 2000; 13(1): 22-26.
Klíčová slova: docetaxel, karcinom prsu
Autoři: Linke Zdeněk, Kubáčková Kateřina, Prausová Jana

Sdělení

Klin Onkol 2000; 13(1): 27-29.
Klíčová slova: Cytologie, Histologie, Kostní dřeň, Nehodgkinské lymfomy, Průtoková cytometrie
Autoři: Doubek Michael, Klabusay Martin, Navrátil Milan

Zprávy

Klin Onkol 2000; 13(1): 30-31.
Autoři: Kovařík Jan, Lauerová Ludmila

Onkologická společnost

Klin Onkol 2000; 13(1): 32.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP
Autoři: Klener Pavel, Petruželka Luboš