Estrogeny v životním prostředí

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál 2000): 25-30.

Souhrn: Potenciál určitých chemických látek ovlivňovat endokrinní systémy a následně reprodukci a vývoj lidské a zvířecích populací, je v současné době velmi dobře poznán. Existují významné důkazy o tom, že populace lidské i volně žijících organismů byly a jsou škodlivě ovlivňovány expozicí chemickými látkami v prostředí, což je potvrzeno především modulací různých endokrinních systémů. Řada vědeckých studií z poslední doby popisuje endokrinní abnormality u specifických populací ryb, ptáků, savců i člověka (jako důsledek expozice DDT, dalšími organochlorovými pesticidy, tributylcínem a dalšími látkami). Článek popisuje problémy spojené s antropogenními a přírodními estrogeny a jejich účinky.

Plný text v PDF