Onkologické riziko: kouření

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál 2000): 5-7.

Souhrn: Kouření tabáku, především kouření cigaret, je rizikovým chováním. Je příčinou 30% malignit ve všech rozvinutých státech světa. V České republice umírá předčasně na nemoci z kouření 22 tisíc osob ročně, z toho necelých 8 tisíc na maligní onemocnění souvisejících s kouřením. Nezanedbatelnou příčinou vzniku malignit je i kouření pasivní, kterému jsou u nás vystaveni prakticky všichni nekuřáci. Kouření cigaret je u valné většiny též závislostí na nikotinu (MKN: F17.2), jejíž stupeň lze zhodnotit pomocí Fagerströmova testu nikotinové závislosti. Je povinností lékaře pacienta poučit a doporučit kouření zanechat. Poradenství a zájem nejsou nijak časově náročné (metoda „4A“). Náhradní léčba nikotinem (nikotinové žvýkačky a náplasti), aplikovaná dostatečně dlouho a nepřerušovaně, poskytuje příznivé výsledky dlouhodobé abstinence. Výsledky bude možno v blízké budoucnosti obohatit a zlepšit antidepresivem bupropion.

Plný text v PDF