Hodgkinova choroba u starších pacientů - méně znamená více

flag

Klin Onkol 2000; 13(3): 88-90.

Souhrn: Východiska: Starší pacienti s diagnosou M.Hodgkin mají horší prognosu než pacienti mladší vzhledem ke špatné toleranci kurativní nemodifikované léčby. Typ studie a soubor: Naše retrospektivní studie shrnuje výsledky léčby 52 pacientů s Hodgkinovou chorobou starších šedesáti let v období 1973-1993. Tito pacienti byli léčeni kombinací málo toxické chemoterapie (COPP) s maloobjemovou radioterapií (involved field) s cílem zachovat přijatelnou kvalitu života i za cenu nižšího procenta kompletních remisí. Výsledky: Zjistili jsme dva nezávislé prognostické faktory pro celkové přežití a bezpříznakové období: stadium choroby a dokončení plánované léčby. Kombinovanou léčbou bylo dosaženo lepších výsledků než samotnou! chemoterapií. Tolerance terapie byla velmi dobrá. Závěr: Naše studie dokazuje, že kombinací šetrné chemoterapie s radioterapií lze dosáhnout výsledků srovnatelných s dosud publikovanými soubory a současně minimalizovat nežádoucí účinky léčby.

Plný text v PDF