Nové trendy v chemotherapi inádorů mozku – léčba dle histologických diagnóz

flag

Klin Onkol 2000; 13(4): 107-111.

Souhrn: Jsou uvedeny základní údaje o využití chemoterapie v hlavních nádorových skupinách u astrocytomů včetně multiformního glioblastomu a u oligodendrogliomů. Zejména u nádorů s oligodendrogliální složkou se chemoterapie ukazuje být zvláště přínosná. Pozornost je věnována i chemoterapeutickým postupům v léčbě primárního ma1igního lymfomu mozku. Průnik chemoterapeutik do mozkové tkáně lze zvýšit nitronádorovou aplikací chemoterapeutik. Dosud byl zkoumán efekt této terapie při aplikaci různých preparátů, z nichž se zatím v zahraničí významněji rozšířil pouze jediný Gliadel (BCNU).

Plný text v PDF