Klin Onkol 2000; 13(5): 141-150.

Souhrn: Přehledná práce shrnuje hlavní morfologické a subcelulární parametry pro diferenciální diagnostiku, stratifikaci a prognostiku sarkomů měkkých tkání. Chirurgické metody léčby jsou nahlíženy především z hlediska svých limitací a potřeby kombinovaných postupů, včetně použití některých méně obvyklých přístupů jako jsou intersticiální brachyterapie a předoperační
intraarteriální chemoterapie, případně individualizace chemoterapie podle prediktivních testů blíže charakterizujících vlastnosti daného sarkomu.

Plný text v PDF