ARDS jako komplikace léčby akutní leukemie a MDS u dětí

flag

Klin Onkol 2000; 13(6): 194-195.

Souhrn: Vposledních 8 letech bylo na našem pracovišti léčeno 283 dětí s akutní leukemií či myelodysplastickým syndromem. Akutní syndrom respirační tísně (ARDS) se vyvinul u 13 dětí (tj.4,6%). Z nich 7 dětí bylo léčeno pro akutní myeloidní leukemii, 5 pro akutní lymfatickou leukemii a 1 pro myelodysplastický syndrom. ARDS se rozvinul následně po agresivní chemoterapii v souvislosti s febrilní neutropenií či prokázanou sepsí. Klinickými projevy ARDS byly: tachypnoe, dyspnoe, parciální respirační insuficience a intersticiální plicní změny na rtg - snímku hrudníku. Jedenáct pacientů vyžadovalo ventilační podporu. U 6 pacientů jsme se v počátcích ARDS snažili zvrátit další rozvoj respirační insuficience podáním bolusů steroidů. Zemřelo 5 dětí, všechny s diagnozou AML. ARDS se podařilo zvládnout u 8 dětí (6 ventilovaných a 2 neventilovaných). Se stoupající agresivitou chemoterapie narůstá počet dětských pacientů postižených ARDS.

Plný text v PDF