Archiv: 15. 12. 2000, ročník: 13, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2000; 13(6): 173-176.
Klíčová slova: pokročilý kolorektální karcinom, chemoterapie, thymidilát syntetáza, léčebná odpověď, toxicita
Autoři: Fínek Jindřich
Klin Onkol 2000; 13(6): 177-182.
Klíčová slova: maligní lymfom, galliová scintigrafie, pozitronová emisní tomografie (PET)
Autoři: Slabý J., Trněná M., Kupka K., Bělohlávek Otakar, Klener Pavel
Klin Onkol 2000; 13(6): 183-186.
Klíčová slova: farmakogenetika, akutní lymfoblastická leukémie dětí, hyperdiploidie, komplexní chromozomální změny, nemoci s charakterem genomové nestability, Nijmegen breakage syndrom
Autoři: Mihál Vladimír, Hajdúch Marián, Jarošová Marie

Původní práce

Klin Onkol 2000; 13(6): 187-190.
Klíčová slova: mykóza, febrilní neutropenie, polymerázová řetězová reakce, děti
Autoři: Michálek Jaroslav, Horváth Radek, Dendis Miloš, Benedík J.
Klin Onkol 2000; 13(6): 191-193.
Klíčová slova: chromofobní karcinom, transplantace, imunosuprese
Autoři: Macek Petr, Veselský Zbyněk, Navrátil Pavel

Informace

Klin Onkol 2000; 13(6): 193.
Autoři: Beška F., Novák Jiří

Sdělení

Klin Onkol 2000; 13(6): 194-195.
Klíčová slova: ARDS - febrilní neutropenie - AML - aplazie po 1. bloku léčby
Autoři: Vávra V., Crbová L., Špánková L., Smíšek Petr, Sedláček Petr, Starý Jan, Dlask K.

Zprávy

Klin Onkol 2000; 13(6): 196-197.
Autoři: Všianská Michaela
Klin Onkol 2000; 13(6): 198-199.
Autoři: Šimíčková Marta
Klin Onkol 2000; 13(6): 199-201.
Autoři: Fraňková Hana
Klin Onkol 2000; 13(6): 201.
Autoři: Petráková Katarína, Vetchá Hana, Palácová Markéta, Ondračková Anna
Klin Onkol 2000; 13(6): 201.
Autoři: Skřička Tomáš

Onkologická společnost

Klin Onkol 2000; 13(6): 203-204.