Raltitrexed v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

flag

Klin Onkol 2000; 13(6): 173-176.

Souhrn: Ve vyspělých zemích představuje kolorektální karcinom třetí nejčastější malignitu u mužů po nádorech plic a prostaty, u žen je na druhém místě po nádorech prsu. Je prokázáno, že nemocní s pokročilým kolorektálním karcinomem profitují z podání chemoterapie. Raltitrexed představuje alternativu ke standardnímu 5-fluorouracilu jako prvoliniové léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu s výhodou krátkodobé intravenózní infuze, v třítýdenním režimu, se zvládnutelnou toxicitou. Studie III. fáze prokázaly, že objektivní odpověď je srovnatelná pro monoterapii raltitrexedem a režimy 5-fluorouracil/leukovorin. Raltitrexed je velice nadějným preparátem pro kombinační léčbu.

Plný text v PDF