Využití funkčních zobrazovacích metod - galliové scintigrafie a pozitronové emisní tomografie - u nemocných s maligním lymfomem

flag

Klin Onkol 2000; 13(6): 177-182.

Souhrn: Maligní lymfomy patří mezi potenciálně léčitelná nádorová onemocnění. Jejich léčba vyžaduje znalost rozsahu základního onemocnění. V řadě situací má morfologická informace jen omezenou výpovědní hodnotu a kvalitativně odlišný pohled, zprostředkovaný funkčními zobrazovacími metodami, je velmi cenný. V přehledném článku jsou shrnuty indikace, možnosti a limitace funkčních zobrazovacích metod – galliové scintigrafie a pozitronové emisní tomografie.

Plný text v PDF