Mechanismy mnohočetné lékové rezistence a jejich význam pro klinickou praxi II. Atypická MDR

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 10-17.

Souhrn: Článek se podrobně zabývá třemi proteiny, které způsobují atypickou lékovou rezistenci (atMDR) v nádorových buňkách. Multidrug resistance protein (MRP) je ATP-dependentní membránová pumpa patřící stejně jako P-glykoprotein (Pgp) do rodiny ABC-transportních proteinů. Lung resistance protein (LRP) je hlavní komponenta ribonukleoproteinových částic vaults, které jsou schopné transportovat toxické látky z jádra neoplastických buněk do lyzozómů. Zvýšená aktivita detoxifikačního enzymu glutathion-S-transferázy (GST-p) a následně zvýšená koncentrace redukovaného glutathionu (GSH) chrání buňku především před působením volných radikálů. Jsou uvedeny základní charakteristiky každého z výše jmenovaných proteinů (jejich struktura, funkce, přirozený výskyt v lidských tkáních) a studie zabývající se významností exprese každého z nich pro klinickou MDR.

Plný text v PDF