Archiv: 30. 12. 2000, ročník: 13, číslo: Speciál2 2000

flag

Téma: Mnohočetná léková rezistence v klinické onkologii

Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 1.
Autoři: Mirossay Ladislav, Mojžiš Ján

Obecné

Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 2-3.
Klíčová slova: chemorezistence, prediktivní onkologie, mnohočetná léková rezistence
Autoři: Taláč R., Žaloudík Jan, Hajdúch Marián, Mihál Vladimír, Chumchalová Jitka, Hanke Ivo, Kovařík Jan
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 4-9.
Klíčová slova: mnohočetná léková rezistence, P-glykoprotein, ABC-transportní proteiny, chemosenzitory, mdr1 gen, chemoterapie
Autoři: Noskova V., Hajdúch Marián, Mihál Vladimír, Cwiertka Karel
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 10-17.
Klíčová slova: mnohočetná léková rezistence, atypická mnohočetná léková rezistence, multidrug resistance protein, MRP, lung resistance protein, LRP, glutathion-S-transferáza (GST-p), glutathion, GSH, ABC transportní proteiny, chemoterapie
Autoři: Noskova V., Hajdúch Marián, Mihál Vladimír, Cwiertka Karel
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 18-21.
Klíčová slova: Testy chemorezistence/chemosenzitivity in vitro, klonovací metoda, MTT, histokultury
Autoři: Chumchalová Jitka, Kovařík Jan
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 22-29.
Klíčová slova: chemorezistence nádorů, MTT test, křivky dávka - odpověď, statistická analýza, mediánový účinek
Autoři: Dušek Ladislav, Koptíková Jana, Hajdúch Marián, Noskova V., Ludkova A., Kašpárek I., Zlamalikova V.
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 30-32.
Klíčová slova: chemorezistence nádorů, křivky dávka - odpověď, analytický software, management dat
Autoři: Regner B., Dušek Ladislav, Hajdúch Marián
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 33-36.
Klíčová slova: MTT-test, chemosensitivita, chemorezistence, mnohočetná léková rezistence, solidní nádory
Autoři: Ludkova A., Hajdúch Marián, Noskova V., Žaloudík Jan, Král Vladimír, Klein Jiří, Stehlík Daniel, Feketová G., Trojanec Radek, Gojová L., Džubák Petr, Kašpárek I., Bražinová S., Mihál Vladimír, Cwiertka Karel, Kolek Vítězslav, Šafářová M., Janošťáková Anna, Pilka Radovan, Kouzmina G.
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 37-38.
Klíčová slova: chemoresistence nádorů, MTT test, karcinom plic, kolorektální karcinom, sarkomy měkkých tkání
Autoři: Žaloudík Jan, Hajdúch Marián, Vyzula Rostislav, Kiss Igor, Coufal Oldřich, Kocáková Ilona, Noskova V., Vorel M., Feketová M., Kouzmina G., Vomela Jindřich, Janíček Pavel
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 39-42.
Klíčová slova: in vitro léková rezistence, MTT test, akutní lymfoblastická leukémie, akutní myeloidní leukémie
Autoři: Mihál Vladimír, Hajdúch Marián, Janošťáková Anna, Šafářová M., Noskova V., Pospíšilová Dagmar, Novák Zdeněk
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 43-48.
Klíčová slova: maligní výpotek, MTT test chemorezistence in vitro
Autoři: Krásná Luboslava, Matoušková Eva, Janoušek Miloslav, Dudorkinová D., Petruželka Luboš
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 49-54.
Klíčová slova: Chemosenzitivita in vitro, nádorové linie, maligní melanom
Autoři: Chumchalová Jitka, Dušek Ladislav, Kovařík Jan
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 55-57.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinóm pľúc, mnohopočetná lieková rezistencia, apoptóza, bunkový cyklus, terapia
Autoři: Škarda Jozef, Hajdúch Marián, Bouchal Jan, Noskova V., Ludkova A., Džubák Petr, Tichý Tomáš, Klein Jiří, Kolek Vítězslav, Kolář Zdeněk, Král Vladimír, Mihál Vladimír
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 58-59.
Klíčová slova: karcinom ovaria, protinádorová chemoterapie, rezistence na cytostatika, testování chemorezistence in vitro
Autoři: Cwiertka Karel, Hajdúch Marián, Pilka Radovan, Noskova V., Švébišová Hana, Ludkova A., Macháček Jindřich, Kudela Milan, Minařík Jiří, Mihál Vladimír
Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 62-64.
Klíčová slova: chemorezistence nádorů, přímé a nepřímé testy chemorezistence, klinické indikace
Autoři: Kiss Igor, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav, Tomášek Jiří, Coufal Oldřich, Kocáková Ilona