Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 39-42.

Souhrn: Autoři se snaží shrnout profil in vitro rezistence, který byl stanovován pomocí kolorimetrického methyl-thiazol-tetrazoliového (MTT) testu u různých podskupin akutních dětských leukémií a jeho význam pro klinickou praxi.

Plný text v PDF