Význam amaximálnej (kombinovanej, totálnej) androgénovej blokády v liečbe pokročilého karcinomu prostaty: analýza randomizovaných štúdií

flag

Klin Onkol 2001; 14(4): 109-113.

Súhrn: Autori informujú o význame maximálnej androgénovej blokády v liečbe pokročilého karcinómu prostaty. Analyzujú a hodnotia výsledky najdôležitejších randomizovaných medzinárodných štúdií a definujú súčasné miesto maximálnej androgénovej blokády.

Plný text v PDF