Diferenciální diagnostika a léčba maligních pleurálních výpotků

flag

Klin Onkol 2001; 14(Zvláštní číslo): 16-19.

Souhrn: Autoři popisují základní epidemiologické údaje o výskytu pleurálních výpotků v populaci a v klinických souborech. Definují diagnostická kritéria nejčastějších typů. Dále jsou zevrubně popsány patofyziologické mechanismy vedoucí k tvorbě výpotků u malignit. Z diagnostických kritérií maligních pleurálních výpotků je u nás nejvíce ceněna cytologie. která je pozitivní u 40 % až 91 %, méně výtěžná je necílená pleurální biopsie, kteráje pozitivní u 39 - 75 % nemocných, v poslední době i u nás nabývá na významu v diagnostice a léčbě torakoskopie. Z léčebných metod je popsána pleurodéza pomocí Corynebacterium parvum, bleomycinu a talku a příznivou odpovědí mezi 80 - 88 %. Maligní pleurální výpotky jsou klinickým problémem vyžadujícím trvalou pozornost pneumologů a jejichž včasná diagnostika a léčba může zlepšit dobu i kvalitu přežití nemocných.

Plný text v PDF