Komplexní onkologická péče o nemocné s nádorovým onemocněním plic se zaměřením na léčbu podpůrnou

flag

Klin Onkol 2001; 14(Zvláštní číslo): 6-9.

Souhrn: Zvyšující se výskyt nádorových onemocnění má obrovský ekonomický dopad v důsledku vynakládání enormně vysokých finančních prostředků na prevenci, diagnostiku a léčbu těchto onemocnění. U bronchogenního karcinomu bohužel stále bez výraznějšího efektu. Přes tuto všeobecně nepříznivou skutečnost je řada nemocných s nádory plic vyléčena nebo je jim alespoň při poskytování komplexní onkologické péče prodloužena doba přežití a především zlepšena kvalita života. Neodmyslitelnou součástí komplexní onkologické péče je léčba podpůrná, která musí být, tak jako všechny ostatní druhy léčby, plánovaná, kombinovaná a v dostatečných dávkách. Je zaměřena jednak na ovlivnění příznaků souvisejících s nádorovým onemocněním, jednak na vedlejší účinky léčby a na léčbu terminálních stadií. Léčba terminálních stádií zajišťuje především spokojenost pacienta. Součástí podpůrné léčby je i ovlivnění únavy, psychologická podpora a účelná spolupráce s rodinou nemocného. Adekvátní podpůrná léčba má benefit pro nemocného, pro jeho rodinu a především zlepšuje kvalitu života.

Plný text v PDF