Klin Onkol 2001; 14(Zvláštní číslo): 1-5.

Souhrn: Paliativní léčba je indikována u 75% nemocných s maligním onemocněním ihned nebo v dalším průběhu nemoci. V dobu stanovení onkologické diagnózy je indikována u 50% nemocných. Proto je nutno zdůrazňovat její nesmírný význam. Definice paliativní léčby se shodují v tom, že jejím cílem je dosažení co nejlepší kvality života. Moderní paliativní léčba je vysoce aktivní a komplexní; zahrnuje nejen farmakoterapeutické, radioterapeutické a chirurgické postupy, ale i psychosociální péči. U pacientů s bronchogenním karcinomem zpravidla dominují respirační symptomy. Před zahájením léčby je nezbytná jejich pečlivá analýza, neboť mohou být způsobeny nejen vlastním nádorovým onemocněním, nýbrž i protinádorovou léčbou, celkovou slabostí a ochablostí organismu nebo onemocněním probíhajícím současně s nádorem. Práce podává podrobný přehled současných možností léčby dušnosti, kašle, škytavky, hemoptýzy a pleurální bolesti u nemocných s pokročilým bronchogenním karcinomem. Velká pozornost je věnována moderním metodám léčby dušnosti vzniklé na podkladu lokalizované nádorové obstrukce.

Plný text v PDF