Střevní propustnost a její význam v onkologii

flag

Klin Onkol 2002; 15(1): 17-22.

Souhrn: Bariérová funkce je schopnost sliznice střeva bránit masivnímu průniku makromolekulárních látek. Poškození střevní bariéry hraje roli v patogenezi některých chorob např. u nemocných v kritickém stavu, po operacích, při polytraumatech, zánětech střeva, léky indukované enteropatii, při onemocnění jako je céliakie a revmatologické choroby. Změny střevní propustnosti jsou popisovány také po chemoterapii a radioterapii. Neinvazivní vyšetření střevní propustnosti se používá již více než 25 let a je mnoho kontroverzních údajů v literatuře.

Plný text v PDF