Archiv: 15. 2. 2002, ročník: 15, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2002; 15(1): 1.
Autoři: Rejthar Aleš

Přehled

Klin Onkol 2002; 15(1): 2-6.
Klíčová slova: Bcl-2; apoptóza; malignity; mechanizmus
Autoři: Novosad Jakub, Jankovičová Karolína, Krejsek Jan
Klin Onkol 2002; 15(1): 7-16.
Klíčová slova: transformační růstový faktor beta (TGFb), receptory typu I a II pro TGFb, proteiny Smad, nádory
Autoři: Fuchs Ota
Klin Onkol 2002; 15(1): 17-22.
Klíčová slova: střevní propustnost, bariérová funkce střeva, chemoterapie, radioterapie
Autoři: Šachlová Milana

Informace

Klin Onkol 2002; 15(1): 6.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2002; 15(1): 16.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2002; 15(1): 27.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2002; 15(1): 37.
Klíčová slova: recenze
Autoři: Augustinová Božena
Klin Onkol 2002; 15(1): 38.

Původní práce

Klin Onkol 2002; 15(1): 23-27.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC); hrudní perfuse, regionální chemoterapie, systémová chemoterapie, indukční chemoterapie; mitomycin, navelbine; stálá CisPlatina
Autoři: Müller Herwart
Klin Onkol 2002; 15(1): 28-29.
Klíčová slova: karcinóm nosohltana, príznaky, liečba, výsledky
Autoři: Neuschlová E., Hajtman Andrej, Korda M., Mikulášová V., Hajtmanová Eva
Klin Onkol 2002; 15(1): 30-34.
Klíčová slova: permanentní růst, buněčaná linie, uveální melanom, polymorfismus, chromozomy 1-22,X,instabilita
Autoři: Vrba M., Číhalová V., Hofmanová L., Procházková Daniela, Jurášková V.

Zprávy

Klin Onkol 2002; 15(1): 35-36.
Autoři: Vagundová Marcela, Vagunda Václav

Onkologická společnost

Klin Onkol 2002; 15(1): 40.