Glimatóza mozku - vzácné a obtížně diagnostikavatelné maligní onemocnění centrálního nervového systému. Přehled literatury a kazuistika dětského pacienta.

flag

Klin Onkol 2002; 15(5): 192-197.

Souhrn: Gliomatóza mozku (GC) je vzácné a obtížně diagnostikovatelné maligní onemocnění centrálního nervového systému. Histopatogeneze onemocnění není dosud objasněna. Morfologický obraz GC může být identický s gliomy nízkého stupně malignity, biologickými vlastnostmi však GC patří mezi maligní nádory vysokého stupně malignity. Prognóza onemocnění je velmi špatná. Úspěšná léčba v současnosti neexistuje. Autoři přinášejí unikátní kazuistiku sedmiletého chlapce s bithalamickým difuzním gliomem, na níž demonstrují obtížnost diagnostiky GC.

Plný text v PDF