Radiosenzibilizační a radioprotektivní látky v léčbě nádorových onemocnění (se zaměřením na amifostin)

flag

Klin Onkol 2002; 15(5): 176-182.

Souhrn: Účinná terapie pacientů s nádorovým onemocněním by měla zahrnovat maximální zničení maligních buněk za minimálního poškození buněk zdravých tkání. Radio a chemoterapie jsou však často spojeny s řadou nežádoucích účinků. Snížení toxicity protinádorové terapie a zvýšení kvality života onkologických pacientů je dnes věnována značná pozornost. Vedlejší účinky spojené s léčbou mohou krátkodobě i dlouhodobě nepříznivě ovlivnit kvalitu života, mohou být příčinou snížení aplikované dávky či zkrácení celkové doby léčby i přežití pacienta. Proto se dnes dostávají do popředí našeho zájmu látky, které zmírňují či eliminující některé nežádoucí účinky naší léčby. Jednou z možností, jak snížit toxicitu, je podání radio či chemoprotektivních látek. Cytoprotekce zdravých tkání látkami ze skupiny aminothiolů je jedním z nejslibnějších směrů výzkumu i klinické praxe. Amifostin chrání zdravé tkáně před poškozením radio či chemoterapií. Ve srovnání s pacienty léčenými pouze radioterapií bylo při aplikaci radioterapie spolu s amifostinem prokázáno signifikantně méně závažných akutních i pozdních nežádoucích účinků léčby. Tento článek popisuje současné znalosti farmakodynamiky a farmakokinetiky amifostinu a možnosti jeho využití v léčbě různých nádorů. Také jsou zařazeny základní informace o radioprotektivních a radiosenzibilizačních látkách. Vzrůstající množství biochemických, preklinických a klinických zkušeností potvrzuje oprávněnost použití protektiv jako např. amifostinu ke zmírnění nežádoucích účinků radioterapie.

Plný text v PDF