Historie a současnost dětské radioterapie

flag

Klin Onkol 2003; 16(Suppl 2003): 122-124.

Souhrn: Česká dětská radioterapie od 80.let minulého století prošla značným vývojem – od kobaltových ozařovačů s nedokonalou možností plánování ozařování a s nepřesným vlastním zářením k používání lineárních urychlovačů, 3D plánovacích systémů a individualizované konformní technice záření. Bylo vybudováno nové radioterapeutické pracoviště pro dětské pacienty v Praze-Motole, ozařování dětí se začal věnovat také Masarykův onkologický ústav v Brně. V současnosti se při přípravě radioterapie užívá fixačních pomůcek, zaměření ozařované oblasti se provádí na simulátoru, plánuje se 3D plánovacími systémy na základě CT řezů, používají se složité techniky s nepravidelně tvarovanými poli tak, aby ozařovaný objem se co nejvíce přizpůsobil cílovému ložisku. Pro nebezpečí vzniku pozdních následků po ozáření je důležitá znalost výše dávky na zdravé tkáně. Míru radiační zátěže zdravých tkání lze ovlivnit nejen úpravou ozařovacích parametrů, ale i novými léčebnými přístupy. Naším cílem je nejen děti vyléčit, ale zajistit jim i odpovídající kvalitu života.

Plný text v PDF