Současné možnosti chirurgie v komplexní léčbě nádorů hrudníku břicha a retroperitonea u dětí

flag

Klin Onkol 2003; 16(Suppl 2003): 113-116.

Souhrn: Autoři prezentují současné chirurgické možnosti v komplexní terapii nádorů u dětí. Diskutovány jsou solidní nádory hrudní stěny, dutiny hrudní, dutiny břišní a retroperitonea. Zkušenosti vycházejí z operací 175 dětí s neuroblastomem, operovaných v letech 1987-1997. Za toto období jsme operovali 148 dětí s abdominální lokalizací neuroblastomu a 27 s mediastinální. 39% nádorů bylo I.a II. stadium nádoru, přežití pacientů v tomto stadiu choroby je vysoké, v naší sestavě 92,5%. Dalším častým solidním nádorem retroperitonea je Wilmsův nádor. V letech 1988-1997 bylo operováno 172 dětí s nefroblastomem. Přežití pacientů s „příznivou“ histologii je kolem 90%. Chirurgická léčba nádorů jater vychází především ze zkušenosti let 1991-2000, kdy jsme operovali 42 dětí s maligním nádorem jater, 37 s primárním a 5 s metastázou jiného solidního nádoru. Přežití pacientů s hepatoblastomem se výrazně zlepšilo, v současné době přežívá 85% ze 28 pacientů. Základem terapie solidních nádorů je úzká interdisciplinární spolupráce všech zúčastněných odborníků. Úloha chirurgů je u některých nádorů zásadní, u některých částečná (biopsie, parciální exstirpace). Důležitá je přesná diagnostika nádoru a předoperační příprava pacienta. Vlastní operace může být primární odstranění nádoru před nebo po konzervativní onkologické léčbě nebo se jedná o urgentní operaci při komplikacích (krvácení, perforace). Náročnými jsou operace recidiv nádorů, zvláště po chemoterapii nebo záření. Zatím se většina nádorů operuje otevřenou cestou z torakotomie nebo laparotomie, své místo si získává i v dětském věku torakoskopie (biopsie nádorů mediastina – m.Hodgkin, neHodkingské lymfomy) a laparoskopie. Při resekci plicních metastáz se používá Neodym-YAG laser, s využitím fototermického efektu. Ultrasonickou odsávačku (CUSA) lze použít při operaci nádorů jater, neuroblastomu, pankreatu, sleziny a ledvin. Ke krytí defektů po operaci nádorů stěny hrudní se používá umělý materiál Goretex.

Plný text v PDF