Klin Onkol 2003; 16(3): 145-148.

Souhrn: Důvodem využití buněk imunitního systému k léčbě nádorového onemocnění je imunogenní povaha nádorových buněk. Buňky imunitního systému jsou schopny rozpoznat nádorové buňky a v konečném důsledku je zničit. Cílem tohoto sdělení je ukázat stručný přehled možností a současných klinických zkušeností s tímto novým způsobem protinádorové léčby, zejména pak adoptivní imunoterapie s využitím antigen specifických T lymfocytů.

Plný text v PDF