Archiv: 15. 6. 2003, ročník: 16, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2003; 16(3): 129-133.
Klíčová slova: karcinoid, karcinoidový syndrom, analoga somatostatinu, neuroendokrinní nádory
Autoři: Šachlová Milana, Vyzula Rostislav, Novák Jiří
Klin Onkol 2003; 16(3): 134-137.
Klíčová slova: T lymfocyt, reakce štěpu proti hostiteli, imunotoxin, transplantace
Autoři: Michálek Jaroslav, Collins R.H., Vitetta Ellen S.
Klin Onkol 2003; 16(3): 138-140.
Klíčová slova: alemtuzumab, anti CD52, chronická lymfatická leukemie, transplantace kostní dřeně, T prolymfocytární leukemie
Autoři: Mayer Jiří
Klin Onkol 2003; 16(3): 141-144.
Klíčová slova: karcinom prostaty, tumor-supresorový gen TP53, protein p53, marker
Autoři: Lukeš Martin, Záleský Miroslav, Heráček Jiří, Zachoval Radomír, Kuncová J., Urban Michael, Mandys Václav
Klin Onkol 2003; 16(3): 145-148.
Klíčová slova: imunoterapie, buňka, nádor
Autoři: Michálek Jaroslav, Svoboda Marek

Informace

Klin Onkol 2003; 16(3): 140.
Klin Onkol 2003; 16(3): 159.
Autoři: Vítová Věra
Klin Onkol 2003; 16(3): 160.
Autoři: Klener Pavel

Původní práce

Klin Onkol 2003; 16(3): 149-153.
Klíčová slova: karcinom prsu, tyreoidální autoprotilátky, tyreostimulační hormon
Autoři: Jiskra Jan, Límanová Zdenka, Barkmanová Jaroslava, Friedmannová Z.
Klin Onkol 2003; 16(3): 154-156.
Klíčová slova: malobunkový karcinóm pľúc, chemo-rádioterapia/ malobuněčný karcinom plic, chemo-radioterapie
Autoři: Beržinec P., Klenovský S., Barátová H., Galikova Jirina, Kuzmová H., Ligová Alexandra, Pillajová G.

Sdělení

Klin Onkol 2003; 16(3): 157-158.
Autoři: Novotný Jan, Petruželka Luboš