Prevalence autoimunitních tyreopatií u žen s karcinomem prsu ve srovnání s kolorektálním karcinomem

flag

Klin Onkol 2003; 16(3): 149-153.

Souhrn:
Východiska: Dosavadní výzkumy ukázaly, že se autoimunitní tyreopatie vyskytují často u žen s karcinomem prsu, a naznačily i lepší prognózu žen s karcinomem prsu a současnou tyreopatií. Typ studie a soubor: Cílem studie bylo porovnat výskyt autoimunitních tyreopatií u dvou věkově srovnatelných skupin žen (66 s karcinomem prsu a 68 s kolorektálním karcinomem) a zjistit možný vztah ke stadiu choroby, terapii a nádorovým markerům.
Metody a výsledky: U každé osoby byly metodou chemiluminiscence stanoveny sérové koncentrace tyreostimulačního hormonu (TSH), volného tyroxinu (fT4), protilátek proti tyreoglobulinu (TGB-ab) a tyreoperoxidáze (TPO-ab) a nádorových markerů CEA, CA 15-3 a CA 19-9. Sérové koncentrace TSH, fT4 a TPO-ab se v obou skupinách nelišily. Koncentrace TGB-ab byly vyšší u žen s karcinomem prsu oproti kolorektálnímu karcinomu (mediány: 35,80 vs. 31,75 kIU.1.10–1, p<0,0008) a rovněž procento pozitivity TGB-ab a TPO-ab bylo vyšší u žen s karcinomem prsu (TGB-ab: 15,15% vs. 10,29%, TPO-ab: 15,15% vs. 11,76%). U 19,70% žen s karcinomem prsu byla zjištěna hladina TSH nad 3,5 mIU.l.10-1 oproti 14,70% žen s kolorektálním karcinomem. Ženy s karcinomem prsu s TSH nad 3,5 mIU.l.10-1 měly nižší hladiny CEA oproti ženám s TSH pod 3,5 (mediány CEA: 0,75 vs. 1,7 ng.l.10-1, p=0,046).
Závěr: Vyšší procento žen s pozitivitou TPO-ab a TGB-ab a s TSH nad 3,5 mIU.l.10-1 ukazují na vyšší výskyt autoimunitních tyreopatií u žen s karcinomem prsu.

Plný text v PDF