Prevence reakce štěpu proti hostiteli u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk pomocí anti-CD25 imunotoxinu

flag

Klin Onkol 2003; 16(3): 134-137.

Souhrn: Reakce štěpu proti hostiteli (GVH) je obávanou komplikací alogenní transplantace kostní dřeně. Hlavní roli hrají T lymfocyty dárce, které v konečném důsledku vedou k postižení tkání hostitele, především kůže, jater a gastrointestinálního traktu. Deplece alogenních T lymfocytů vede ke snížení rizika GVH nemoci, avšak současně narůstá riziko oportunních infekcí, relapsu základního onemocnění a odvrhnutí štěpu. Selektivní deplece pomocí anti-CD25 imunotoxinu vede k eliminaci nežádoucích aloreaktivních T lymfocytů a uchování ostatních žádoucích T lymfocytů dárce, které si zachovávají protileukemickou a protibakteriální reaktivitu. Tento přehledový článek shrnuje poznatky autorů z preklinického testování anti-CD25 imunotoxinu a podává rovněž obecnou charakteristiku imunotoxinů a možnosti jejich využití v protinádorové terapii.

Plný text v PDF