Význam alterací adhezivních molekul CD44 v maligním chování nádorů

flag

Klin Onkol 2003; 16(4): 171-177.

Souhrn: V progresi maligních nadorů hrají významnou úlohu změny mezibuněčných interakcí, jež jsou mimo jiné zajišťovány adhezivními molekulami. Proteiny CD44 skupiny jsou buněčné adhezivní molekuly, ubikviternu exprimované na buněčných membránach mnoha tkání organizmu. Standardní forma i variantní izoformy CD44 jsou kódovány jedním genem a při jejich vzniku se zásadním způsobem uplatňuje mechanizmus variabilního sestřihu. CD44 proteiny zajišťují mezibuněčnou adhezi v embryogenezi, hrají důležitou roli v procesu myelopoeze, lymfopoeze a angiogeneze, v aktivaci a „homingu“ lymfocytů a účastní se např. i degradace hyaluronatu. V maligních nádorech není význam alterací proteinů skupiny CD44 zcela přesně objasněn, ale jejich exprese a zastoupení variantních izoforem v maligních tkáních jsou nepochybně odlišné od tkání nenádorových. V různých typech epitelových nadorů byl kromě up a down-regulace popsán i změněný vzorec exprese variantních izoforem. Předkládaná práce shrnuje současné poznatky o expresi CD44 molekul v nádorové tkáni a uvádí přehled exprese CD44 v karcinomu močového měchýře, ovaria, mléčné žlázy, žaludku, v renálním a v hepatocelulárním karcinomu, v dlaždicobuněčném karcinomu hlavy a krku a v nemalobuněčných karcinomech plic.

Plný text v PDF