Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Urologická klinika a Androgeos ( Praha 10)

E-mail: jiri.heracek@uvn.cz

Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta