Protinádorová chemoterapie pro 21.století

flag

Klin Onkol 2003; 16(6): 241-248.

Souhrn: Přehled některých perspektivních metod pro léčbu nádorových onemocnění cílených na průběh signální transdukce. Pozornost je věnována zejména inhibitorům tyrozin kináz, modulátorům posttranslačních pochodů, induktorům apoptózy a antiangiogenním přípravkům. Jsou uvedeny možnosti jejich klinického využití.

Plný text v PDF