Archiv: 15. 12. 2003, ročník: 16, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2003; 16(6): 241-248.
Klíčová slova: molekulárně cílená terapie, inhibitory tyrozin kináz, induktory apoptózy, antiangiogenní přípravky
Autoři: Klener Pavel

Informace

Klin Onkol 2003; 16(6): 248.
Klin Onkol 2003; 16(6): 256.
Autoři: Geryk Edvard, Holub Jiří, Žáček V.

Původní práce

Klin Onkol 2003; 16(6): 249-252.
Klíčová slova: cervix, dysplázie, karcinom, HPV, pRb , p16
Autoři: Rotterová Pavla, Nenutil Rudolf, Hanzelková Zina, Helánová Š., Křen Leoš, Chovanec Josef, Rotter Leopold
Klin Onkol 2003; 16(6): 253-256.
Klíčová slova: melanom, životní události, introvertovanost, logistická regresní analýza
Autoři: Hnilica K., Hnilicová H., Křížová E., Arenberger Petr
Klin Onkol 2003; 16(6): 257-264.
Klíčová slova: Fas/CD95, TRAIL, apoptóza, nádorová onemocnění
Autoři: Zdražilová Dubská Lenka, Sheard M.A.
Klin Onkol 2003; 16(6): 265-271.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, metastatické onemocnění, paliativní chemoterapie, raltitrexed, oxaliplatina
Autoři: Kocáková Ilona, Vyzula Rostislav, Špelda Stanislav, Demlová Regina, Kocák Ivo, Karásek Petr, Vetchá Hana, Kiss Igor

Kazuistika

Klin Onkol 2003; 16(6): 272-275.
Klíčová slova: solitární fibrózní tumor, plíce, CD34
Autoři: Veselý Karel, Krpenský Antonín, Jedlička Václav

Sdělení

Klin Onkol 2003; 16(6): 276-278.
Autoři: Novotný Jan, Kleibl Zdeněk, Sýkora Viktor, Zimovjanová Martina, Petruželka Luboš

Onkologická společnost

Klin Onkol 2003; 16(6): 279-280.