Klin Onkol 2003; 16(6): 272-275.

Souhrn:
Východiska: Solitární fibrózní tumor je vzácná jednotka vyskytující se v nejrůznějších anatomických lokalizacích.
Typ studie a soubor: Popisujeme zde případ solitárního fibrózního tumoru v neobvyklé lokalizaci v plicních parenchymu.
Metody a výsledky: Plicní tumor byl vyšetřen rutinně histologicky a imunohistochemicky a nálezy odpovídaly diagnóze solitární fibrózní tumor bez možnosti predikce biologického chování.
Závěry: Solitární fibrózní tumor je ubikvitárně se vyskytující nádor a je nutné jej zvažovat v diferenciální diagnóze vřetenobuněčné neoplázie v nejrůznějších tkáních a orgánech.

Plný text v PDF