Difúzní B – velkobuněčný lymfom projevující se jako autoimunní hemolytická anemie. Diagnostická úskalí

flag

Klin Onkol 2004; 17(1): 25-28.

Souhrn: Autoimunní hemolytická anémie (AIHA) s tepelnými i chladovými protilátkami je relativně vzácné onemocnění, které bývá často sdružené s jinými nemoci, například s maligními lymfoproliferacemi. Zde uvádíme případ pacientky s difúzním velkobuněčným B-lymfomem s postižením kostní dřeně, který se manifestoval jako těžká AIHA s tepelnými i chladovými protilátkami a byl jako AIHA léčen. Až časný relaps AIHA vedl k odhalení základní diagnózy. Pacientka byla dále léčena kombinovanou chemoterapií s Rituximabem, která vedla k rychlému vymizení titrů jak tepelných tak chladových protilátek. Uvádíme dále přehled literatury a zdůrazňujeme nutnost včasného vyšetření kostní dřeně před zahájením imunosupresivní léčby pro AIHA.

Plný text v PDF