Život patologa mezi molekulami – výstroj a výzbroj pro přežití

flag

Klin Onkol 2004; 17(1): 1-8.

Souhrn: Bioptické vyšetření má v diagnostice nádorových onemocnění významné postavení. Tradiční histopatologické a cytologické vyšetřovací metody s využitím histologických postupů a barvení, doplněné o imunohistochemickou detekci proteinů ve tkáni představují základ. Ten v současné době rozšiřujeme o nové vyšetřovací metody identifikující změny v nádorových buňkách na úrovni proteinů, mRNA a DNA (vertikální pohled) a v budoucnu budeme rozšiřovat o detekci souborů genů nebo jejich produktů současně – mikročipové metody (horizontální pohled). Příklady z praktického využití moderních diagnostických postupů slouží k ilustraci soudobého trendu rozšiřovat spektrum vyšetření prováděných pracovišti patologie jako základního laboratorního oboru. Kromě diagnostického aspektu molekulárních vyšetření je třeba zdůraznit rozšiřování spektra vyšetření s aspektem terapeuticko – indikačním (např. vyšetření proteinu ERBB-2 a genu ERBB2 u nemocných s invazivními duktálními karcinomy mléčné žlázy). Kontinuální vzdělávání v oboru patologie a molekulární biologie je předpokladem dosažení pracovní dlouhověkosti současného patologa.

Plný text v PDF