Informační technologie pro současnou onkologii –sběr a analýza da

flag

Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 97-100.

Souhrn: Nabídka informačních technologií je v oblasti sběru a analýzy medicínských dat v dnešní době opravdu široká. Z technologického pohledu lze vybudovat komplexní systém, který zajistí nejen kvalitní sběr dat, ale i jejich vysoce sofistikované zpracování a prezentaci, systém řídící, systém automaticky produkující z dat nové informace. Na začátku je však nutné zvládnout vlastní proces sběru dat. Ten je v reálném provozu značně zatěžující a pokud nepřináší okamžitě znatelné přínosy, je obecně velmi špatně přijímán. Navíc pořizovací náklady nejnovějších informačních technologií jsou značně vysoké apro zdravotnická zařízení často limitují rozvoj. Je třeba hledat dostupnější řešení, která využijí již existující datové zdroje (NIS, LIS, data pojišťoven) a která vytěží maximum z jejich propojení. V oblasti nákladné onkologické péče může průběžné vyhodnocování existujících dat doplněných o několik stěžejních parametrů přinést nejen zkvalitnění lékařské péče, ale i nemalé finanční úspory.

Plný text v PDF