Archiv: 30. 3. 2004, ročník: 17, číslo: Supplement 1

flag

Téma: Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii

Počet nalezených položek: 21 zrušit všechny filtry

Obecné

Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 4.
Autoři: Dušek Ladislav, Žaloudík Jan
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 5-10.
Klíčová slova: HTA, hodnocení zdravotnických technologií, onkologie, kvalita onkologické péče
Autoři: Žaloudík Jan, Dušek Ladislav, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 11-26.
Klíčová slova: onkologie, hodnocení zdravotnických technologii, kvalita léčebné péče, účinnost léčby, bezpečnost léčby
Autoři: Dušek Ladislav, Žaloudík Jan, Koptíková Jana, Mužík Jan, Abrahámová Jitka, Vyzula Rostislav, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 27-30.
Klíčová slova: HTA, kritické hodnocení zdravotnických technologií, podpora rozhodovacího procesu, správa klinických dat, kvalita ve zdravotnictví
Autoři: Bourek A., Forýtková L., Vlk D.
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 31-36.
Klíčová slova: hodnocení zdravotnických technologií, DRG („Diagnosis Related Group“), kvalita léčebné péče, onkologie
Autoři: Suchý Miloš, Tůma P.
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 37-38.
Klíčová slova: právní normy, zpracování klinických dat, vedení zdravotnické dokumentace, národní registry, etické aspekty
Autoři: Veselská Renata, Kuře Josef
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 39-44.
Klíčová slova: epidemiologie nádorů, registrace dat, klinické registry
Autoři: Dušek Ladislav, Abrahámová Jitka, Indrák Karel, Vyzula Rostislav, Žaloudík Jan, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 45-48.
Klíčová slova: farmakoekonomie, racionální užívání léčiv, nákladový model
Autoři: Vlček Jiří
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 49-50.
Klíčová slova: diagnostika v onkologii, hodnocení kvality léčebné péče
Autoři: Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 51-56.
Klíčová slova: karcinom prsu, chronická myeloidní leukémie, akutní promyelocytární leukémie, ERBB2, bcr-abl, PML-RAR_, trastuzumab, imatinib mesylát, all-trans-retinová kyselina
Autoři: Hajdúch Marián, Jarošová Marie, Trojanec Radek, Indrák Karel, Bouchalová (Špačková) Kateřina, Papajík Tomáš, Cwiertka Karel
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 57-60.
Klíčová slova: onkologická data, kvalita onkologické léčby, nemocniční informační systém, diagnostické a léčebné protokoly
Autoři: Kiss Igor, Skřičková Jana, Tomášek Jiří, Vyzula Rostislav, Žaloudík Jan, Vorlíček Jiří, Sedláčková Šárka
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 61-63.
Klíčová slova: zdravotní péče, onkologie, léčebná efektivita, ekonomická náročnost, farmakoekonomický model
Autoři: Vyzula Rostislav, Novák Jiří, Koukalová H., Andres Pavel
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 64-67.
Klíčová slova: individuální léčebný plán, parametrické hodnocení
Autoři: Kiss Igor, Skřičková Jana, Vyzula Rostislav, Žaloudík Jan, Tomášek Jiří, Sedláčková Šárka, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 68-72.
Klíčová slova: hematoonkologie, centrum, nemocniční informační systém, registr, prognostický, index, léčebná odpověď
Autoři: Indrák Karel, Papajík Tomáš
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 73-78.
Klíčová slova: myelom – parametr – databáze
Autoři: Hájek Roman, Pour Luděk, Krejčí Marta, Adam Zdeněk
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 79-83.
Klíčová slova: akutní leukémie, klinický registr, výsledky léčby
Autoři: Indrák Karel, Dušek Ladislav, Jarošová Marie, Síčová K., Mužík Jan, Szotkowski Tomáš, Vorlíček Jiří, Voglová Jaroslava, Čermák Jaroslav, Kozák Tomáš, al. et, Mayer Jiří, Malý Jaroslav, Cetkovský Petr, Koza (1954 - 2012) Vladimír, Michalová Kyra, Hubáček Jaromír, Buchtová L., Soukupová (Maaloufová) Jacqueline, Žikešová E., Klimeš Daniel, Koptíková Jana, Pavliš P.
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 87.
Klíčová slova: lymfom, registr, studie, NHL
Autoři: Trněný Marek, Vášová Ingrid, Kozák Tomáš, al. et, Belada David, Šiffnerová Hana, Kubáčková Kateřina, Papajík Tomáš, Lysý Milan, Fakan František, Kodet Roman, Klener jr Pavel, Petrová Markéta
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 88-91.
Klíčová slova: dětská onkologie, kvalita péče, protokoly klinického zkoušení
Autoři: Štěrba Jaroslav
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 92-96.
Klíčová slova: health technology assessment, akutní lymfoblastická leukémie u dětí, protokolární léčba, protokol ALL-ICBFM 2002, diagnostické parametry, prognostické znaky, léčebná odpověď
Autoři: Mihál Vladimír
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 97-100.
Klíčová slova: elektronická dokumentace pacienta, lékařské databáze, analýza medicínských dat, HTA
Autoři: Klimeš Daniel, Šmíd R., Pavliš P., Svobodník Adam, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 101-104.
Klíčová slova: HTA, klinické studie, metaanalýza, randomizace, stratifikace, dezinterpretace dat
Autoři: Svobodník Adam, Coufal Oldřich, Švihálek J., Šmíd R., Dušek Ladislav