Využití datových záznamů onkologických pacientů k hodnocení léčebné efektivnosti a ekonomické náročnosti zdravotní péče

flag

Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 61-63.

Souhrn: Zdravotní péče si stále více vyžaduje přesnější informace o léčebné efektivnosti a zároveň ekonomické náročnosti. Farmakoekonomické parametry bude vyžadovat systém organizace zdravotní péče a jejího proplácení. Dá se předpokládat, že ekonomická náročnost stávající a hlavně předpokládané zdravotní péče se bez nich neobejdou. S tím souvisí zavádění a kontrola léčebných standardů, ale hlavně využití dat informačních systémů nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízení ke zjištění ekonomické náročnosti léčby jednotlivých onemocnění. Masarykův onkologický ústav vytvořil modelový systém k výpočtu ekonomické náročnosti diagnostiky a léčby některých stěžejních onkologických diagnóz, který převádí do reálné praxe, aby flexibilně umožň oval rychlou orientaci v nákladech na léčbu i u jednotlivých stádií onkologického onemocnění.

Plný text v PDF