Mamografický screening MOÚ výsledky za kalendářní rok od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003

flag

Klin Onkol 2004; 17(2): 49-50.

Souhrn: Sdělení hodnotí průběh a výsledky mamografického screeningu v Masarykově onkologickém ústavu za jeden kalendářní rok a to ode dne, kdy byl v České republice mamografický screening zahájen. Výsledky odpovídají evropskému průměru v záchytu zhoubných nádorů prsu. Překvapivě dobrá je prozatím účast žen ve screeningu v brněnském regionu.

Plný text v PDF